Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant.

Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

1.Vardą.

2.Pavardę.

3.Tel. numerį.

4.El. pašto adresą.

5.Įsigytų prekių pristatymo adresą.

Prekių pristatymo adresą prašome pateikti tik atveju, jeigu užsakymo metų pageidaujate, kad prekes pristatytume nurodytu adresu.

Duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, tačiau neatliekant pirkimo mūsų el. parduotuvėje:

Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje būtų patogesnis, Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Sukuriant paskyrą renkame, ir tvarkome, šiuos duomenis:

1.Vardą.

2.Pavardę.

3.Tel numerį.

4.El. pašto adresą.

5.IP adresą.

Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

1.Pirkimų istoriją.

2.Jūsų veiksmų, el. parduotuvėje, istoriją.

3.IP adresą.

4.Mokėjimų istoriją.

5.Mūsų, tarpusavio, komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

Sukuriant asmeninę paskyrą mūsų el. parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada, į ją grįžęs, galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

1.Vardą.

2.Pavardę.

3.Tel. numerį.

4.El. pašto adresą.

5.IP adresą.

Trečiųjų asmenų, gaunančių prekes, pagrindinė informaciją:

Jus galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

Kad mes galėtume parduoti jums Jūsų išsirinktas prekes el. parduotuvėje, mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

1.Vardą.

2.Pavardę.

3.Tel. numerį.

4.El. pašto adresą.

5.Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

6.IP adresą.

Kad naudojimas, mūsų elektronine parduotuve, Jums būtų patogesnis, vykdome savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

1.Pirkimų istoriją.

2.Naršymo mūsų el. parduotuvėje istoriją.

3.Mokėjimų istoriją.

4.Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes.

5.Apklausų metu pateiktus atsakymus.

6.Mūsų, tarpusavio, komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą, apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse, esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėje esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti. 

Asmens duomenys yra perduodami šiems savo partneriams ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti:

1.Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais.

2.Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai.

3.Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

4.Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@motoapranga.eu

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje arba atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@motoapranga.eu

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą elektroniniu paštu: info@motoapranga.eu

Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

1.Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi.

2.Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

3.Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų.

4.Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

5.Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

Savo asmeninėje paskyroje arba atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@motoapranga.eu

Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes nebeatliksime jokių veiksmų, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

1.Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo).

2.Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti.

3.Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

Savo asmeninėje paskyroje arba atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@motoapranga.eu

Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:

1.Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje

Jūsų paskyra--> Informacija -nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu (Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, kontaktinis adresas) būtų naudojami paslaugoms suteikti.)

2.Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@motoapranga.eu

Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.